# کاش

...

  ساعت 12 امشب که برسه بیست وهشتمین روز نبودنتم رقم میخوره وکی قراره این روزشمارلعنتی به رقم آخرش برسه خدامیدونه ازاینکه شبا روباعکست وروزا ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 6 بازدید