# نازنین

پاییزاومدددددد

دستاتو بذاردوبغلت  چشماتوببند حالا آروم نفس بکش آرومه آروم حسش میکنی؟ من باتک تک سلولام حسش میکنم دلتنگشم، داره میاد حتی صدای پاشو هم میشنوم نمیدونی کیو میگم؟ پاییزو میگم اونیکه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 8 بازدید

...

نه ... این تو نیستی نزدیک میشه یه قدم دو قدم به فاصله ی یک قدمی رودررو دستای  گرمشو طرف صورتم دراز کرد موهایی که روی چشامو پوشنده روکنارزد تونازنین منی باچشایی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید