# مبارک

...

نه ... این تو نیستی نزدیک میشه یه قدم دو قدم به فاصله ی یک قدمی رودررو دستای  گرمشو طرف صورتم دراز کرد موهایی که روی چشامو پوشنده روکنارزد تونازنین منی باچشایی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید