# عشق

آرامش

  آرامم بی منت آلپرازولام و پرپرانول تنها به قدرت اراده ام حدود زندگی راتاحدودی فهمیدم انگارحال درمسیرزندگی قرارگرفته وتاکنون بیراهه بودم آرزومیکنم بازفرعی را اشتباه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 4 بازدید

مسافر ...

وقتی اون چشمای معصوم                             قاتل يه عشق پاکن وقتی با ناز نگاشون                                        واسه کشتنم هلاکن وقتی دستات مثه سابق                                  ديگه گرمايی نداره می دونم ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 3 بازدید