# زیبا

      واژه بیا دست دلم را بگیر                                             بغض شکن باش و قلم را بگیر حرف بزن واژه به حرفم بیار ابر بشو روی سکوتم ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 2 بازدید