آرامش

 

آرامم

بی منت آلپرازولام و پرپرانول

تنها به قدرت اراده ام

حدود زندگی راتاحدودی فهمیدم

انگارحال درمسیرزندگی قرارگرفته وتاکنون بیراهه بودم

آرزومیکنم بازفرعی را اشتباه نروم واز مسیرزندگی خارج نشوم

بروم تابه آسمان مخملی وشب پرستارهرویاهایم وعطرحضورتوبرسم

بروم تا بایخزدگی انگشتانم قلب گرم ومهربانت رالمس کنم!

تابه دل گواه دهم که آرامش توباحضورمن دیدنیست.

 

/ 4 نظر / 9 بازدید
صلیب نقره ای

ارامش مگر میشود تو روزگار الان ادم ارامش داشته باشه...اگربخواهد ادم نمیزارندددددد...

باران

سلام. امیدوارم قلبت همیشه آروم باشه ، حتي در سخت ترين لحظات

پدرام

اگر سزاوار است آن است که دوست با جزر زندگی ات آشنا شود ، بگذار تا با مد آن نیز آشنا گردد ، زیرا چه امیدی است به دوستی که می خواهی در کنارش باشی ، تنها برای ساعات و یا قلمرو مشخصی ؟ . جبران خلیل جبران سلام دوست خوبم متن جالب و زیبایی نوشتی با مطلبی با عنوان حس خوب نوشتن در پرشین بلاگ به روز کردم منتظر حضور گرمت هستم