درددل

 

گاهی فکر میکنم شاید مقصر این جدایی خودم باشم

خودم که گاهی به خدا میگفتم

دلم میخواد مهربونتر باشه

بیشتردوسم داشته باشه

دلم میخواد....

دلم...

هزارتاحرف دیگه

هیچوقت نخواستم همونطوری که هستی

قبولت کنم

کاش همون شیطنتا وگاهی بداخلاقیات روتحمل میکردم

کاش

....

....

الان شده57 روز

دلم واسه خونمون تنگه

واسه لحظه هایی که توخونه منتظر میموندم که دروباز کنی و

طبق عادت همیشگیت اول صدام بزنی

نازنین

نازنین کجایی؟

وتاجلوچشمت نمیومدم پانمیذاشتی توخونه

واسه همه قهرکردنامو ومنت کشیدنای تو

واسه دوست داشتنی که همیشه توچشای عسلیت موج میزد

اینا همه بهونس

دلم واسه خودت تنگهناراحت

خود خودت

من واینهمه دوری خیلی محاله

نمیدونم

اگه بخوام ادامه بدم به نوشتن یه کتاب میشه

کاش یه باردیگه به زودی برگردی

......

کاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خیال باطلناراحت

/ 3 نظر / 18 بازدید
سحاب

نمیدونم چیه.. همیشه از اون چیزی که داریم نالونیم.. منم خودم همینجوری ام.. امروز باهات حرف زدم وقتی رفتم خونه خانمم خیلی تحویلم می گرفت.. میخواس از دلم در بیاره..درس میشه خواهر.. درس میشه..

سحاب

نمیدونم چیه.. همیشه از اون چیزی که داریم نالونیم.. منم خودم همینجوری ام.. امروز باهات حرف زدم وقتی رفتم خونه خانمم خیلی تحویلم می گرفت.. میخواس از دلم در بیاره..درس میشه خواهر.. درس میشه..

هیچ

کاش ولی احسنت به این جسارت حد اقل با خودت صادقی بازم میگم ... کاش ... ایام به کام