پاییزاومدددددد

دستاتو بذاردوبغلت  چشماتوببند حالا آروم نفس بکش آرومه آروم حسش میکنی؟ من باتک تک سلولام حسش میکنم دلتنگشم، داره میاد حتی صدای پاشو هم میشنوم نمیدونی کیو میگم؟ پاییزو میگم اونیکه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 21 بازدید

...

  ساعت 12 امشب که برسه بیست وهشتمین روز نبودنتم رقم میخوره وکی قراره این روزشمارلعنتی به رقم آخرش برسه خدامیدونه ازاینکه شبا روباعکست وروزا ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 27 بازدید

...

نه ... این تو نیستی نزدیک میشه یه قدم دو قدم به فاصله ی یک قدمی رودررو دستای  گرمشو طرف صورتم دراز کرد موهایی که روی چشامو پوشنده روکنارزد تونازنین منی باچشایی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 17 بازدید
شهریور 93
1 پست
شهریور 92
1 پست
آبان 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
دی 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
2 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
4 پست
اسفند 84
4 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
6 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
7 پست
عشق
2 پست
زندگی
1 پست
زیبا
1 پست
غم
1 پست
آرام
1 پست
آیامش
1 پست
عطرحضورت
1 پست
تولد
2 پست
بازی
1 پست
مهر
1 پست
پاییز
2 پست
عاشقانه
1 پست
دلنوشت
1 پست
مهربانم
1 پست
خورشید
1 پست
نازنین
1 پست
چشم_عسلی
1 پست
هزار
1 پست
عقد
1 پست
مبارکه
1 پست
شادی
1 پست
عید
1 پست
مبارک
2 پست
مهربون
1 پست
عاشورا
1 پست
بندرعباس
1 پست
سید_مظفر
1 پست
امام_رضا
1 پست
میلاد
1 پست
پدر
1 پست
دل
1 پست
کاش
1 پست